Video mora iznenaditi potrošače

Nije točno da je previše plasirati četiri videa na dan kako bi se prenosile poruke o brendu. Nije točno da su četiri minute granica iznad koje video ne bi smio trajati. Točno je da se ne treba držati strogih pravila o reklamiranju videozapisima. Plasiranje poruke treba ovisiti o cilju kampanje. Gledatelji vole ostati zatečeni.

Jedno od najpopularnijih sredstava za prenošenje poruka je još uvijek video, uvjeravaju stručnjaci. No koje su zapravo tajne produkcije uspješnih videokampanja i kako olakšati njihovo stvaranje? Jedni kažu da je doista previše plasirati više od četiri videa na dan da bi se prenosile poruke o brendovima, a drugi kažu da potrošači preferiraju video u odnosu na tekst i da prikazivanje kratkih filmova na prodajnim stranicama povećava priče o njima i za 80 posto. U agencijama su u svijetu videostvaralaštva već godinama i stekli kako na pravi način upotrijebiti videouratke na različitim kanalima u korist oglašivača. Videoformati na društvenim mrežama itekako imaju bolji doseg i interakciju s korisnicima. Budući da su korisnici ponajprije orijentirani na mobilno, a videosadržaj je među njima najpopularniji format za komunikaciju na društvenim mrežama, svakako se preporučuje više od drugih multimedijskih formata. Učestalost komunikacije uvelike ovisi o strategiji komunikacije brenda i na prvo mjesto treba staviti korisnika. Govorimo li o svakodnevnoj komunikaciji na Facebooku i Instagramu, svakako vrijedi pravilo 'manje je više', no sadržaj mora biti visokokvalitetan.

Više objava znači i više borbe s dosegom, hvatanja pozornosti korisnika, potencijalno zasićenje 'newsfeeda' korisnika, a da sam format objava to ne može popraviti. Preporučuje se plasiranje kvalitetnog sadržaja utemeljenog na preferencijama ciljane skupine, čemu prethodi istraživanje o njoj, i u formatu koji je najčešće video. U prodajnim kampanjama treba pametno posložiti prodajne poruke da budu relevantne korisniku, neagresivne i upakirane u vrlo atraktivan i interaktivan sadržaj. U tom slučaju svakako može biti više videosadržaja. Imidž-kampanje temelje se na široj priči i video može biti glavni format komunikacije, no ne treba se ograničiti samo na taj format. Na kraju krajeva, kakva god da je kampanja, najgore što možete je 'zakucati se' se određenim formatom i prevelikim brojem sadržaja u istom danu. U strategiji treba odrediti najbolji miks formata, broja objava i sadržaja relevantnog korisniku.

Nema tajne za uspješnu videokampanju, osim ako se ne govori o fokusiranosti na cilj kampanje za koju se upotrebljava video. Dakle, sve ovisi o cilju videa: je li to neka prodajna akcija, imidž- kampanja, najava novog proizvoda, pa je potreban 'teaser'… U to, naravno, ulaze i drugi nezaobilazni parametri koji su ciljana skupina i budžet. To su stvari koje moraju biti jasne kako bi se uopće počeo osmišljavati video. A nakon toga postoji niz alata kojima se dolazi do faze dobrog scenarija kao što su uživljavanje u razmišljanje ciljane skupine, simbolika, dvoznačnost ključnih riječi… Kad se tim alatima dobije ideja, treba vidjeti odgovara li senzibilnosti ciljane skupine, a nakon toga postavljenom proračunu. Ako je oboje prošlo strogi sud, dolazi se do faze produkcije koja može dati dodatan sjaj ideji, jednako kao što joj može i oduzeti vrijednost. Kako bi se to izbjeglo, u pripremnoj fazi klijent, kreativna agencija i produkcija moraju transparentno komunicirati.

Koncentracija je na početku videa, ne na kraju, a radnja teče redoslijedom otkrivanja ključnih informacija koje zatim vode u širu priču. Pozornost korisnika mora se nastojati privući u prvih nekoliko sekundi kako bi poželio nastaviti gledati sadržaj. Prema toj logici predstavljanja informacija, video se pokazao vrlo moćnim sredstvom komunikacije za brendove. Tajna uspješne videokampanje je uvijek bila i ostala u kreativnosti i kvalitetnom promišljanju prespektive korisnika. Online servisi za produkciju i uređivanje videosadržaja dobrodošla su pozornica za eksperimentiranje jer su resursi koji se ulažu svedeni na minimum, a posebno su zanimljivi zato što omogućavaju nekim novim kreativnim akterima da isplivaju na površinu.

Ana Gavranić

Leave a comment